Thành phố Tân Trúc thúc đẩy kế hoạch “Hướng nam mới yêu thương”

Phó thị trưởng thành phố Tân Trúc bà Thẩm Tuệ Hồng

Phối hợp với chính phủ, thành phố Tân Trúc cũng thúc đẩy kế hoạch hướng nam mới với cách thức vô cùng ấm áp lòng người. Hôm trước bà Thẩm Tuệ Hồng, phó thị trưởng thành phố Tân Trúc trả lời phỏng vấn của Đài RTI, bà cho biết, thành phố Tân Trúc được thành lập 300 năm nay luôn là 1 thành phố của người di dân, nhất là khi khu khoa học kỹ thuật được thành lập thì nơi đây là nơi sinh sống của những người đến đây làm việc. Hiện nay tân di dân có hộ khẩu tại Tân Trúc đã hơn 9000 người. Do đó, chính quyền thành phố ngoài việc mở lớp thích ứng sinh hoạt, huấn luyện nghề nghiệp cho tân di dân ra, chính quyền còn thành lập Trung tâm Phục vụ gia đình tân di dân, tiến hành phụ đạo tâm lý cho họ, hy vọng thành phố Tân Trúc trở thành quê hương của họ.

 

“Điều quan trọng hơn cả là họ có thể trở thành ba mẹ của người dân thành phố Tân Trúc trong tương lai, mà những chủ nhân ông tương lai này sẽ xem là cha mẹ họ có sống hòa hợp với chúng ta hay không, cho nên chúng tôi muốn làm sao cho tân di dân xem đây là quê hương của họ, do đó chỉ cần họ đến Tân Trúc là chúng tôi sẽ chăm lo cho họ chu đáo.” Phó thị trưởng Thẩm Tuệ Hồng nói.

 

Ngoài ra, thành phố Tân Trúc là thành phố đầu tiên sáng lập “Tủ sách tân di dân” với 250 cuốn sách của 9 quốc gia bao gồm các nội dung: tôn giáo, tâm lý, ẩm thực, tiểu thuyết, tạp chí, chuyện tranh…. Tủ sách này sẽ được đưa đến các khu phố để cha mẹ tân di dân có thể mượn về đọc cho con mình nghe, để cho thế hệ thứ hai có thể dùng tiếng nói của tân di dân trao đổi với người thân khi các em về thăm quê hương của cha mẹ mình.    

 

Tố Kim