Hưởng ứng chính sách Hướng Nam mới, Kim Môn xem trọng công tác phục vụ kiều bào trong khu vực ĐNA

    Nhằm xúc tiến chính sách Hướng Nam mới, vào năm 2016 huyện Kim Môn đã đặc biệt thành lập Văn phòng phục vụ kiều bào, là đơn vị chuyên trách phục vụ các Hoa kiều trong khu vực Kim Môn. Trong lúc tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Đài RTI, ông Ngô Thành Điển, Phó huyện trưởng huyện Kim Môn cho biết, căn cứ theo số liệu thống kê, số lượng Hoa kiều trong khu vực Đông Nam Á ít nhất là có đến 600 ngàn người, trước kia do chiến tranh khu vực Kim Môn vô cùng khó khăn nghèo khổ, khiến cho nhiều thanh niên trai tráng phải bỏ quê hương đến các nước trong khu vực Nam Dương, ngày nay Kim Môn hoan nghênh con cháu của những người xa xứ trở về quê cha đất tổ an cư lập nghiệp, khuyến khích con cháu của họ trở về quê hương học tập, đồng thời cũng định kỳ tổ chức những chuyến đi thăm các gia đình Hoa kiều tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, cung cấp sự giúp đỡ thiết thực.

    Phó Huyện trưởng Ngô Thành Điển nói: “Trước kia khi vật chất còn khó khăn thiếu thốn, Hoa kiều gửi tiền về giúp đỡ rất nhiều trong các công việc cúng kiếng sửa sang chùa miếu, mối quan hệ giữa các Hoa kiều và Kim Môn phải nói rất là mật thiết, trước kia khi chúng tôi còn khó khăn thì các Hoa kiều đã giúp đỡ rất nhiều, bây giờ chúng tôi thành lập đoàn đi đến các nước trong khu vực Đông Nam Á để thăm hỏi họ, cho nên mối liên kết qua lại giữa chúng tôi rất là quan trọng.”

    Phó Huyện trưởng Ngô Thành Điển cho biết, có rất nhiều học sinh là Hoa kiều quay trở về Kim Môn du học, người nhà cũng đi theo về quê hương xây dựng lại tương lai, ông hy vọng họ có thể thêm lần nữa sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất quê hương này.

Bích Ngân