ผู้ว่าฯ จีหลง เตรียมปรับปรุงสภาพเมืองให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับแรงงานต่างชาติ

          รัฐบาลได้พยายามผลักดันนโยบายมุ่งใต้เข้าไปยังเมืองต่างๆ ในไต้หวัน โดยแต่ละเมืองก็พยายามตอบสนองด้วยการผุดมาตรการที่มีเกี่ยวข้องออกมาปฏิบัติ ซึ่งล่าสุดนายหลิงโยว่ชาง (林右昌) ผู้ว่าการเมืองจีหลงก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุอาร์ทีไอเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า เมืองจีหลงมีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับความสะดวกสบายและบริการความช่วยเหลือต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างทั่วถึง ทางสำนักงานสวัสดิการสังคมของเมืองจีหลงที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบเรื่องนี้ จึงตั้งศูนย์ให้บริการความช่วยเหลือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกวันเพื่อทำการติดต่อประสานกับแรงงานต่างชาติโดยตรง มีการพูดคุย ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้แรงงานชาติเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทำให้แรงงานต่างชาติเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่ออาศัยอยู่ในไต้หวันมากขึ้น

           นายหลินโยว่ชางกล่าวว่า แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่พำนักอาศัยอยู่ในเมืองจีหลงมาจากประเทศอินโดนิเซียและนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นทางเทศบาลเมืองจีหลงจจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมเราะมะฎอนมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยหวังว่าจะทำให้แรงงานต่างชาติที่มาทำงานในไต้หวันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเราะมะฎอนเช่นเดียวกับที่บ้านเกิด ซึ่งเขาเชื่อว่าการดูแลแรงงานต่างชาติให้อาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างมีความสุข จะทำให้พวกเขามีกำลังใจและมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ