Quyền thị trưởng Đài Nam nói về phương án hưởng ứng chính sách Hướng nam mới.

Quyền Thị trưởng Đài Nam Lý Mạnh Ngạn

Quyền thị trưởng Đài Nam ông Lý Mạnh Ngạn nói về phương án hưởng ứng chính sách Hướng nam mới, đó là Đài Nam sẽ bắt tay tiếp thị vào 3 hạng mục: Giáo dục, du lịch và ngành nghề.

Về mặt giáo dục, khi ông Lại Thanh Đức còn là thị trưởng thành phố Đài Nam, ông ta từng cùng với 12 trường đại học sang thăm các nước Đông Nam Á và ký kết bảng Mong muốn hợp tác, giúp các trường sang Đông Nam Á tiếp thị, hy vọng con em Hoa kiều về Đài Loan học tập.

Về mặt du lịch, ngoài việc mở tuyến bay thẳng đến thành phố HCM, Đài Nam còn sáng lập nhiều nhà hàng, khách sạn thân thiện với người đạo Hồi để thu hút du khách Đông Nam Á.

Về mặt các ngành nghề, doanh nghiệp Đài Loan sẽ mang sản phẩm của mình như sản phẩm công nghệ sinh học, thực phẩm…sang các quốc gia Đông Nam Á tiếp thị. Hiện nay các doanh nghiệp cũng hợp tác với trường đại học. Sinh viên năm 3 năm 4 có thể trực tiếp sang các nước thực tập, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp vào làm việc tại các công ty xí nghiệp này. Các doanh nghiệp muốn sang Việt Nam lập xưởng thì hiệp hội Thương mại cũng sẽ trợ giúp tìm thế hệ tân di dân thứ hai biết tiếng Việt, lại có chuyên môn ngành thích ứng để giúp doanh nghiệp khai thác thị trường Việt Nam.

 

 Tố Kim