Huyện Miêu Lật có hơn 14.000 tân di dân, Từ Diệu Xương : Tăng cường chính sách liên quan

Huyện trưởng huyện Miêu Lật Từ Diệu Xương giới thiệu về chính sách tân di dân

Gần đây, huyện trưởng huyện Miêu Lật Từ Diệu Xương trả lời phỏng vấn cho đài RTI, chia sẻ về chính sách tân di dân của huyện Miêu Lật. Ông cho biết, tính đến tháng 8 năm nay, huyện Miêu Lật đã có 14.000 tân di dân, trong đó tân di dân đến từ khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau là nhiều nhất, có 8.318 người, tiếp đó là Việt Nam, gồm 3.296 người, Indonesia có 1.829 người.

 

Từ Diệu Xương biểu thị, điều mà đa số tân di dân quan ngại nhất và rất cần đến sự hỗ trợ của chính phủ nhất là vấn đề thích nghi cuộc sống và việc làm, vì vậy, tháng 8 năm ngoái, chính phủ huyện Miêu Lật đã thành lập “Phòng sự vụ tân di dân và phụ nữ”, mở lớp học chữ, đào tạo lái xe, giáo dục gia đình, bình đẳng giới và dạy nghề, chính phủ huyện Miêu Lật còn thành lập 2 Trung tâm phục vụ gia đình tân di dân và 2 Trung tập học tập dành cho tân di dân.

 

Từ Diệu Xương cho biết : Cung cấp các hoạt động giáo dục liên quan như là lớp học chữ dành cho tân di dân, để cho tân di dân có thể học cơ bản tiếng Trung, cũng có thể làm quen với ngôn ngữ, văn hóa khách gia tại địa phương này, nhằm giảm bớt sự khác biệt văn hóa, đồng thời, huyện Miêu Lật cũng tổ chức lớp phụ đạo thích nghi đời sống.

 

Từ Diệu Xương còn cho hay, các trang web hoặc các tờ tuyên truyền về phúc lợi của tân di dân cũng được phát hành bằng nhiều thứ tiếng, như là tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Việt hoặc tiếng Indonesia v.v… Ngoài ra, để khích lệ tân di dân bước ra xã hội, tích cực tham gia các hoạt động, chính phủ huyện Miêu Lật đã cố gắng tranh thủ khoản ngân sách trợ cấp cho các hoạt động dành cho tân di dân, nay đã được Sở di trú trợ cấp 10 triệu 650.000 Đài tệ, hy vọng trong các hoạt động, tân di dân có thể tăng  cường tương tác với láng giềng, cộng đồng, hòa nhập xã hội, trở thành người một nhà.

 

Lệ Phương