เหมียวลี่มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 14,000 คน ผู้ว่าฯ เดินหน้านโยบายเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เต็มกำลัง

     นายสวีเย่าชาง (徐耀昌) ผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการอรุณสวัสดิ์ ไต้หวัน (早安台灣) ทางสถานีวิทยุอาร์ทีไอ (Radio Taiwan International : Rti) โดยแบ่งปันประสบการณ์ด้านนโยบายเกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของเทศบาลเมืองเหมียวลี่ นายสวีเย่าชางกล่าวว่า จากสถิตินับจนถึงเดือนส.ค. 2560 เมืองเหมียวลี่มีจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประมาณ 14,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊ามากที่สุด 8,318 คน รองลงมาคือ เวียดนาม 3,296 คน และอินโดนีเซีย 1,829 คน นโยบายที่ต้องให้ความสำคัญและต้องการให้รัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ ปัญหาการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการจ้างงาน ดังนั้น เมื่อเดือนส.ค. 2559 เทศบาลเมืองเหมียวลี่จึงก่อตั้ง “แผนกกิจการสตรีและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานการจัดอบรมให้รู้หนังสือภาษาจีน อบรมการสอบใบอนุญาตขับขี่ ความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงดูบุตร ความเท่าเทียมทางเพศ และอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทางเทศบาลยังจัดตั้งศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 2 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ขึ้นอีก 2 แห่ง

     นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเหมียวลี่ยังจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ มีทั้งภาษาจีนตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ออกจากบ้าน เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมอย่างกระตือรือร้น ทางเทศบาลมีความพยายามในการของบประมาณกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากรัฐบาลกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ขณะนี้ได้รับเงินกองทุนสนับสนุนแล้วเป็นจำนวนเงิน 10.65 ล้านเหรียญไต้หวัน หวังว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างความเป็นครอบครัวเดียวกัน

นายสวีเย่าชาง (徐耀昌) ผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการอรุณสวัสดิ์ ไต้หวัน (早安台灣) ทางสถานีวิทยุอาร์ทีไอ

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ