ผู้ว่าฯไทจงแสดงวิสัยทัศน์ ต้องดึงดูดชาวอาเซียนรุ่นใหม่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาช่วยไต้หวัน

นายหลินเจียหลง (林佳龍) ผู้ว่าการนครไทจง ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการอรุณสวัสดิ์ไต้หวัน (早安台灣) ทางสถานีวิทยุอาร์ทีไอ โดยแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ว่า ประเทศในอาเซียนกับไต้หวันนั้นมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ที่สำคัญคือไม่มีความอ่อนไหวทางการเมืองระหว่างกันเหมือนสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และไม่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตนเชื่อว่าไต้หวันควรจะผลักดันให้มีระบบเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐาน หรือให้สิทธิการพำนักอาศัยแก่นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบ เพื่อสนับสนุนให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไต้หวัน เพื่อให้กลุ่มคนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้กลายมาเป็นคนไต้หวันเพิ่มขึ้น

 

ผู้ว่าการนครไทจงยังกล่าวอีกว่า ไต้หวันควรดึงดูดผู้คนไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มคู่สมรสต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติเท่านั้น แต่ควรจะดึงดูดบุคลากรคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการเงิน สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในอนาคต ในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ มีประชากรกว่า 700 ล้านคน สามารถเกิดโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไต้หวันจำเป็นต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่ประสาน ดังนั้น การดูแลบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างดี ให้พวกเขาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ไต้หวัน จะทำให้ไต้หวันสามารถเดินหน้าการตลาดได้อย่างดียิ่ง

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ