Lâm Giai Long : Đẩy mạnh hệ thống tân di dân, thu hút tài năng trẻ Đông Nam Á

Ngày 29/9, thị trưởng thành phố Đài Trung Lâm Giai Long trả lời phỏng vấn riêng cho đài RTI, giới thiệu về kế hoạch và thành quả trong việc đẩy mạnh chính sách hướng nam mới.

 

Lâm Giai Long biểu thị, ông cho rằng, cái mới của chính sách hướng nam mới là chỉ “Người”, phải lấy con người làm gốc. Ông cho hay, các nước thành viên của Hiệp hội ASEAN có nền văn hóa tương tự với Đài Loan, điều quan trọng hơn là không có nhạy cảm trong mặt chính trị như hai bờ eo biển Đài Loan, hầu như không có xung đột lợi ích quốc gia, ông cho rằng, Đài Loan nên đẩy mạnh hệ thống tân di dân, hoặc là để cho du học sinh sau khi tốt nghiệp có được quyền cư trú, khích lệ người dân các nước ĐNA di dân Đài Loan, để cho càng nhiều người có bối cảnh văn hóa khác nhau, chủng tộc khác nhau cũng có thể trở thành người Đài Loan.

 

Lâm Giai Long cho rằng, Đài Loan không chỉ thu hút tân di dân hoặc lao động nhập cư, mà còn phải thu hút tài năng trẻ, trong tương lai, cơ hội kinh doanh sẽ vô tận.

 

Lâm Giai Long cho biết, 10 nước Hiệp hội ASEAN tổng cộng có 700 triệu người, trong mặt giao lưu kinh tế, mậu dịch, du lịch hay là giáo dục văn hóa đều có cơ hội thương mại rất lớn, Đài Loan cần có người làm cầu nối, vì vậy nhất định phải đối xử tốt với những tài năng này, khi họ có ấn tượng tốt đối với Đài Loan thì tất nhiên họ sẽ bằng lòng giới thiệu ưu thế của Đài Loan.

 

Lệ Phương