Chính quyền thành phố Đào Viên và Việt Nam sẽ ký kết hiệp định nông nghiệp

Chính phủ Trung ương tích cực đẩy mạnh chính sách hướng nam mới, chính quyền thành phố Đào Viên cũng rất ủng hộ chính sách này. Ngày 30-6, lúc trả lời phỏng vấn cho đài RTI, thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Xán cho biết, bất kể trong mặt kinh tế, du lịch hay là giáo dục văn hóa, sự tương tác, giao lưu giữa Đài Loan với các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới là rất quan trọng, nhưng trước khi tăng cường đẩy mạnh giao lưu, phải đi sâu tìm hiểu hiện trạng của các nước Đông Nam Á và Ấn Độ, vì vậy, chính quyền thành phố Đào Viên luôn tích cực mời các chuyên gia,học giả tổ chức diễn thuyết, quảng bá các kiến thức liên quan, làm tốt công tác cơ bản của nội bộ.

 

Ngoài ra cũng tiến hành giao lưu thực tế, chẳng hạn như sắp tới, chính quyền thành phố Đào Viên sẽ ký kết hiệp định hợp tác nông nghiệp với tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, hy vọng có thể nâng cao mối quan hệ hợp tác của hai bên.

 

Trịnh Văn Xán nói : Cùng nhau học hỏi, giao lưu về kinh nghiệm nông nghiệp, xem cách làm của chúng tôi trong ngành nghề này, cũng có rất nhiều nông dân Đài Loan trồng trà của Việt Nam.

 

Không những sẽ ký kết hiệp định nông nghiệp với Việt Nam, chính quyền thành phố Đào Viên cũng sẽ ký kết hiệp định hợp tác trong mặt văn hóa và nhân chủng học với trường đại học Malaysia Sabah, qua đó tăng cường khả năng nghiên cứu thổ dân Austronesian của hai bên.

Lệ Phương