ผู้ว่าฯเถาหยวนเตรียมลงนามแลกเปลี่ยนด้านเกษตรกรรมกับเวียดนาม สอดรับนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่

รัฐบาลกลางของไต้หวันมีความกระตือรือร้นในการผลักดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่ เทศบาลนครเถาหยวนจึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายเจิ้งเหวินชั่น (鄭文燦) ผู้ว่าการนครเถาหยวน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อรุณสวัสดิ์ไต้หวัน” (早安台灣) ทางสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน เรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนล (Radio Taiwan International: Rti) ซึ่งมีคุณเซี่ยจื้อผิง (夏治平) เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ว่าการนครเถาหยวน ระบุว่า ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการศึกษา การแลกเปลี่ยนของไต้หวันกับประเทศกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมาก แต่ก่อนที่จะมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนให้ก้าวไปอีกขั้นได้นั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอย่างลึกซึ้งถ่องแท้เสียก่อน ดังนั้น เทศบาลนครเถาหยวนจึงกระตือรือร้นในการเชิญนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้มาโดยตลอด และทำหน้าที่การงานของตนเองให้ดีที่สุด นอกจากนี้ ภารกิจในการดำเนินจัดการแลกเปลี่ยนไม่เคยหยุดหย่อน เช่น เร็วๆ นี้ เทศบาลนครเถาหยวน จะมีการลงนามความตกลงร่วมมือด้านเกษตรกรรมกับจังหวัดด่งไน (Dong Nai) ของเวียดนาม หวังว่าจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ในการร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น

 

นายเจิ้งเหวินชั่น กล่าวว่า “เป็นการแลกเปลี่ยนโดยสังเกตด้านเกษตรกรรมระหว่างกัน ให้เห็นว่าการเกษตรอย่างประณีตของเราทำอย่างไร ซึ่งมีเกษตรกรไต้หวันจำนวนมากที่เพาะปลูกชาพันธุ์เวียดนามด้วย”

นายเจิ้งเหวินชั่น ผู้ว่าการนครเถาหยวน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อรุณสวัสดิ์ไต้หวัน” (早安台灣) ทางสถานีวิทยุแห่งชาติไต้หวัน เรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนล

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ